Ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου εκκρεμούν περί τις 17500 αιτήσεις για εξέταση και λήψη απόφασης. Οι πλείστες φυσικά θα απορριφθούν και οι αιτητές στην προσπάθεια να παρατείνουν τουλάχιστον την παραμονή τους στην Δημοκρατία προσφεύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας που επιφορτίζεται με την δικαιοδοσία να αποφασίζει τις αιτήσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό.

Το ζητούμενο είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης των φακέλων. Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας άρχισε να λειτουργεί το 2019 και ξεκίνησε να εκδικάζει προσφυγές αιτητών ασύλου με τρεις Δικαστές. Από το 2020 ο αριθμός των Δικαστών έχει αυξηθεί στους δέκα. Οι εκκρεμούσας ενώπιον του ειδικού Δικαστηρίου υποθέσεις ξεπερνούν σήμερα τις 1100.

Δυστυχώς και σε αυτό τον τομέα η βραδύτητα στην διεκπεραίωση των υποθέσεων δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα της μεγάλης καθυστέρησης που μαστίζει για χρόνια τον ευρύτερο τομέα της απονομή της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Με όλες τις αρνητικές συνέπειες που πλήττουν την εικόνα της.Και αυτό γιατί ο προγραμματισμός ελλείπει ή καθυστερεί πολύ!!