Επίσημη κατάθεση υποψηφιότητας σήμερα. Ο Αγώνας συνεχίζεται!

Είμαι κοντά στον πολίτη και ενώνω τις δυνάμεις μου για την ευρωπαϊκή Κύπρο του αύριο, για νέο ύφος και ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου μας.