Διεύθυνση Γραφείου: Τεπελενίου 13, Τεπελένιο Μέγαρο, Διαμέρισμα αρ. 2Α, 2ος όροφος, 8010, Πάφος, Κύπρος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26 811391