Η ιδιότητα του Βουλευτή είναι λειτούργημα και συνεπάγεται καθήκοντα και υποχρεώσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων σε κάθε δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία, ασκεί την Νομοθετική εξουσία.  Αποτελεί μάλιστα θεμελιώδη Συνταγματική αρχή, πως η Νομοθετική εξουσία είναι ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από τις άλλες δύο, την Εκτελεστική και την Δικαστική.

Η Βουλή είναι επιφορτισμένη με την θέσπιση ή τροποποίηση νόμων και κανονισμών με σκοπό να λειτουργεί το Κράτος καλύτερα και μέσα σε καθορισμένα νομικά πλαίσια και φυσικά να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες, σε συνθήκες ισονομίας και κράτους δικαίου. Κατά συνέπεια και ο Βουλευτής, ως εκλελεγμένος αντιπρόσωπος του πολίτη και της επαρχίας του, έχει υποχρέωση να εντοπίζει, να μελετά και να προωθεί προς θέσπιση, νόμους, που προστατεύουν και αναβαθμίζουν τα δικαιώματα των πολιτών, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θεωρώ απόρροια των υποχρεώσεων του Βουλευτή δύο βασικές διαδικασίες:

  1. Να καταγράφει σωστά τα ζητήματα και να τα κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας, ώστε συστηματικά να τα προωθεί προς επίλυση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οφείλει να καταθέτει δημοσίως, απολογισμό πεπραγμένων για την δράση του και να ενημερώνει τους πολίτες.
  2. Η Πάφος είναι μικρή επαρχία και εκπροσωπείται από τέσσερις μόνο Βουλευτές. Αποτελεί αναγκαιότητα η συνεργασία σε συστηματική βάση και των τεσσάρων Βουλευτών, ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στα θέματα της Πάφου. Τα μεγάλα έργα διεκδικούνται με κοινή δράση και με κοινή προσπάθεια.