Με αφορμή την περίπτωση της μητέρας που εγκατέλειπε τα παιδιά της για να εργαστεί επανέρχομαι στο θέμα της σχέσης των πολιτών με τους ασκούντες επιρροή και εξουσία. Εν έτι 2020,το ζητούμενο είναι ακόμα το κράτος πρόνοιας και μέριμνας να λειτουργεί και να μην χρειάζεται η καταλυτική παρέμβαση των πολιτικών προϊσταμένων, δίκην από μηχανής θεών για να δίδουν λύσεις στις αδυναμίες, παραλήψεις και στην ανεπάρκεια του συστήματος!

Οι αδυναμίες του κράτους οδηγούν αναπόφευκτα και τους πολίτες να καταφεύγουν στους πολιτικούς για να λάβουν αυτά που θα έπρεπε να τους προσφέρονται χωρίς «παρεμβάσεις» και «μεσολάβηση» και σε αντάλλαγμα να δεσμεύουν την ψήφο τους για τις επόμενες εκλογές. Κλασική περίπτωση πελατειακής σχέσης που ταλανίζει για δεκαετίες την πολιτική ζωή της πατρίδας μας. Χρειαζόμαστε αλλαγές εδώ και τώρα και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.