Η προσφυγή της ΑΒΑΞ έγινε αποδεκτή για τυπικούς λόγους τους οποίους η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να διαπιστώσει έγκαιρα και να αποφύγει την έκθεση της κατακύρωσης της προσφοράς σε απόρριψη. Σημειώνω και την πάροδο σχεδόν 10 μηνών για να ολοκληρωθεί, με καθυστέρηση, η διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής προσφορών. Οι πολίτες και ειδικά οι Παφίτες θα υποστούμε τις συνέπειες, «θα πληρώσουμε τα σπασμένα» και θα περιμένουμε τον δρόμο που μας υπόσχονται για χρόνια, επιτέλους να κατασκευαστεί, σε απροσδιόριστο μέλλοντα χρόνο. Και πάλι κακός προγραμματισμός!