«Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.»

Μετά τις τρομακτικές συνέπειες που επισώρευσε στην ανθρωπότητα ο μεγάλος πόλεμος, η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε το 1948 την γνωστή διακήρυξη για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα των Κυπρίων για ελευθερία, ελευθερία εγκατάστασης, διακίνησης, σεβασμού της περιουσίας και τόσων άλλων εξακολουθούν να παραβιάζονται κατ´εξακολούθηση από την Τουρκία και τις δυνάμεις κατοχής. Ο αγώνας για ελευθερία και επανένωση της πατρίδας πρέπει να αποτελεί το πρώτο μας μέλημα.

https://www.sansimera.gr/worldays/81