Η Κύπρος είναι, λόγω μεγέθους, αδικαιολόγητη να παρουσιάζει σε τέτοια έκταση τις καθυστερήσεις και στρεβλώσεις σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Η εξυπηρέτηση του πολίτη στις Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργεί με σοβαρές αδυναμίες.

Απονομή δικαιοσύνης με καθυστέρηση ετών, έκδοση αδειών από Αρχές, πρόσβαση στο σύστημα υγείας και τόσα άλλα.

Είτε ενσυνείδητα, είτε από ανάγκη, ο πολίτης καταφεύγει στον Πολιτικό για να εξυπηρετηθεί. Τον καλεί να μεσολαβήσει, στις πλείστες των περιπτώσεων για θέματα που, υπό κανονικές συνθήκες, είναι αυτονόητα και δεν απαιτείται «μεσολάβηση». Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις και ο Πολιτικός, που αναλαμβάνει τις «εκδουλεύσεις» επιδιώκει αυτή την πελατειακή σχέση που ουσιαστικά του εξασφαλίζει ψήφους για την επόμενη εκλογή.

Απαιτείται να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας σε όλα τα επίπεδα. Τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα ενίσχυσης του κράτους δικαίου που σέβεται και στηρίζει τον Πολίτη. Το κράτος οφείλει να βρίσκεται στην υπηρεσία του Πολίτη, όχι το αντίστροφο.