Η σχέση Τράπεζας και οφειλέτη αποτελεί συμφωνία που παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι παραδεκτό πως η Τράπεζα, ανεξάρτητα από την ανθρωπιστική διάσταση του θέματος στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και την ανάγκη νομικής προστασίας οικογενειών, δικαιούται να εισπράξει το χρέος, νοούμενου ότι επιβεβαιώνεται επίσημα από δικαστήριο και έχουν αφαιρεθεί παράνομες χρεώσεις και ανατοκισμοί.

Αυτό που με αυτή την δημοσίευση θέλω να επισημάνω είναι η πολιτική των Τραπεζών και των Ταμείων που εξαγόρασαν τις οφειλές, ως προς την αναγκαστική εκποίηση της ενυπόθηκης περιουσίας. Στην βάση των εκτιμήσεων και της τρέχουσας αγοραίας αξίας που φυσικά είναι χαμηλή λόγω της οικονομικής κρίσης, προτείνουν στον οφειλέτη να τους παραχωρήσει τα ακίνητα μέχρι και στο 50% μόνο της αξίας τους!!! Μπορείτε να φανταστείτε το αποτέλεσμα. Αποτελεί κατάχρηση και εκμετάλλευση της πλεονεκτικής θέσης του δανειστή έναντι του αδύναμου μέρους που θα χάσει την περιουσία του έναντι πενιχρού τιμήματος.

Σύντομα τα Κόμματα θα ζητήσουμε ξανά την ψήφο του λαού. Πρέπει να μπορούμε να τον κοιτάζουμε στα μάτια. Όχι με υποσχέσεις για το μέλλον, που αποτελούν ακάλυπτες επιταγές.

Η άμεση βελτίωση της νομοθεσίας προς αποκλεισμό της αυθαιρεσίας είναι απόλυτη ανάγκη ΤΩΡΑ!!!