Συζητούμε για χρόνια τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Απόλυτα αναγκαίος για να καταστεί επιτέλους ευέλικτο, γρήγορο και αποτελεσματικό. Όφελος για τον πολίτη και την κοινωνία ολόκληρη.

Πρόσφατα είναι συνεχώς στην επικαιρότητα, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής.

Ένα μικρό κράτος και συγκριτικά με τα Ευρωπαϊκά, μικρού πληθυσμού, δεν έχει δικαιολογίες για την παρατηρούμενη καθυστέρηση και τις αργές διαδικασίες. Η ταχύτητα είναι το ζητούμενο και θα αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα.

Χρειάζονται ακόμα και τομές, που στοχευμένα μετά από κατάλληλη μελέτη θα περιορίσουν την γραφειοκρατία σε όλες τις δομές και βαθμίδες του κράτους. Θυμίζω πως λειτουργεί με σχεδόν 1000 Κυβερνητικά/Κρατικά Τμήματα και περίπου 150 Συμβούλια και Οργανισμούς, αριθμός μεγάλος για τα Κυπριακά δεδομένα.

Εκτός από την λειτουργία τους εις βάρος της ταχύτητας και της παραγωγικότητας, επιπρόσθετα εξυπακούεται ψηλό λειτουργικό κόστος που τελικά επιβαρύνονται οι πολίτες. Η εξοικονόμηση πόρων θα δώσει την δυνατότητα ενίσχυσης κρίσιμων τομέων του Δημοσίου όπως η υγεία και η κοινωνική μέριμνα.