Η δημοκρατική λειτουργία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό και θεμελιώδη πυλώνα.

Αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την δημοκρατική λειτουργία της Πολιτείας.

Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά η Κύπρος κατατάσσεται στον κατάλογο των χωρών με καθεστώς ελαττωματικής δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit (EIU) η Κύπρος υστερεί και στους πέντε δείκτες δημοκρατίας που χρησιμοποιούνται και καθορίζουν ανάλογα την σχετική κατάταξη:

  1. Εκλογική διαδικασία και πλουραλισμός.
  2. Ο τρόπος λειτουργίας της Κυβέρνησης.
  3. Πολιτική συμμετοχή.
  4. Πολιτική κουλτούρα.
  5. Πολιτικές Ελευθερίες.

Την χαμηλότερη βαθμολογία έχουμε καταλάβει αναφορικά με την λειτουργία της Κυβέρνησης.

Η απαξίωση της πολιτικής και η συνεπακόλουθη αποχή ή αδιαφορία των πολιτών για τα πολιτικά δρώμενα αποτυπώνεται στους τομείς της πολιτικής συμμετοχής, κουλτούρας και ελευθερίας. Εντούτοις και παρά την δικαιολογημένη απογοήτευση των ψηφοφόρων και ιδίως των νέων ανθρώπων από το πολιτικό περιβάλλον, η αποχή τείνει να το συντηρεί και ενισχύει. Η αδιαφορία για τις εκλογές δεν τιμωρεί εκείνους που ευθύνονται για την απογοητευτική εικόνα της χώρας και τις επιδόσεις της γενικά, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες.

Το δικαίωμα της ψήφου έχει κερδηθεί με σκληρούς αγώνες των ανθρώπων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το δικαίωμα να επιλέγει κανείς ελεύθερα τους αντιπροσώπους του, να τους παραχωρεί εξουσία, αλλά και να τους αφαιρεί όταν δεν είναι ευχαριστημένος από την δράση τους. Αντίστοιχα, η ψήφος «διαμαρτυρίας» προς κόμματα που δεν μας εκφράζουν με σκοπό να τιμωρήσουμε το κόμμα που προηγουμένως είχαμε εμπιστευτεί ή γενικά τους πολιτικούς δεν αποτελεί ορθή επιλογή.

Το ζήτημα επικεντρώνεται στα φυσικά πρόσωπα που δρουν στο πολιτικό σκηνικό και ανεβάζουν ή υποβαθμίζουν ανάλογα την αξία της πολιτικής.

Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε και να επιλέξουμε με αντικειμενικά κριτήρια, άξιους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα και το θάρρος να διεκδικήσουν αλλαγή σκέψης και νοοτροπίας και να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας μας.

Με την αποχή, απαλλοτριώνουμε το δικαίωμα μας και αφήνουμε σε άλλους να αποφασίσουν για την πατρίδα και την ζωή μας!