Η γνωστοποίηση των ευρημάτων έρευνας σε σχέση με τη θέση της γυναίκας στο χώρο εργασίας με βάση τα όσα ανέφερε η Επίτροπος Νομοθεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Λουΐζα Ζανέττου απλώς επιβεβαίωσε την μεγάλη απόσταση που έχουμε ακόμα να διανύσουμε μέχρι την πλήρη εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην εργασία.

Είναι φανερή η προκατάληψη της κοινωνίας σε ότι αφορά την ελεύθερη και επί ίσοις όροις πρόσβαση και ανέλιξη της γυναίκας στην εργασία. Το ζήτημα της βίας, σεξουαλικής ή αλλης μορφής σωματικής και ψυχικής που υφίστανται οι γυναίκες στο χώρο εργασία τους είναι επίκαιρο.Η διαπίστωση ότι το 80% των γυναικών που έχουν παρενοχληθεί στο χώρο εργασίας τους, δεν έχουν υποβάλει καταγγελία φανερώνει τον φόβο να εκτεθούν στην κοινωνία και ενδεχόμενα στην απόρριψη και όχι στην στήριξη, είναι απογοητευτική.

Απογοητευτικό και για το ψηλό ποσοστό 24% που δήλωσε ότι οι γυναίκες πρέπει να ασχολούνται μόνο με τα οικιακά.

Το γεγονός ότι εξακολουθεί ακόμα στις μέρες μας να συντηρείται τέτοια νοοτροπία και αρνητικές αντιλήψεις, καταδεικνύει πως έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας για πραγματική ισότητα των φύλων και παροχή ίσων ευκαιριών εργοδότησης και ανέλιξης αλλά και ίσης αμοιβής για ίδιας αξίας εργασία.

Χρειαζόμαστε ως κοινωνία, αλλαγή νοοτροπίας πρώτιστα και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα εργασίας και ισότητας