Η «Εκκλησία του Δήμου» όπως την καθιέρωσε η αρχαία Αθήνα, αποτέλεσε το αποκορύφωμα του Δημοκρατικού πολιτεύματος και απόλυτη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας.

Συνοψίζει το δικαίωμα του πολίτη να εκφράζει ελεύθερα την άποψη του και την απαίτηση του, να γίνεται σεβαστή από τους εκλεγμένους άρχοντες. Πρακτικά, διαμόρφωνε τις αποφάσεις των κυβερνόντων και μέσω αυτών και την τύχη του ίδιου του λαού και της Πολιτείας.

Σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ευρεία χρήση των μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησε τεράστιες προοπτικές και διαμόρφωσε νέους όρους στη γνώση και πρακτικά εργαλεία στα χέρια του πολίτη.

Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί πως ο ρόλος των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) ως προς την διαμόρφωση της κοινής γνώμης, περιορίστηκε, μπροστά στη δυνατότητα του πολίτη να ενημερωθεί εύκολα και γρήγορα για όλα όσα τον αφορούν και τον ενδιαφέρουν. Η γνώση είναι διαθέσιμη μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή και μπορούμε να διασταυρώσουμε τις δημοσιογραφικές απόψεις και πληροφορίες και να διαμορφώσουμε ελεύθερα την δική μας σκέψη και άποψη και να την μοιραστούμε με τους συμπολίτες μας. Στον σύγχρονο κόσμο, γίνεται λόγος για την ούτω καλούμενη «ηλεκτρονική δημοκρατία» η οποία βασίζεται:

  1. Στην ηλεκτρονική διαβούλευση και συμμετοχή / e-participation, που αφορά στην δυνατότητα του πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση και με εργαλείο τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γίνεται συνεκφραστής της λαϊκής γνώμης και θέσης στα κρίσιμα ζητήματα της χώρας. Αυτή η αναγνωρισμένη δύναμη των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμβάλει αναπόδραστα και στην ανάπτυξη της αμφίδρομης σχέσης των πολιτών με τους πολιτικούς και τους φορείς εξουσίας και πολιτικής ισχύος.
  2. Ο δεύτερος άξονας της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting), που συνίσταται στην δημόσια συζήτηση και έκφραση άποψης που οδηγεί σε διαμόρφωση των αποφάσεων των δημόσιων φορέων και της κυβέρνησης.

Με αφορμή την πρόσφατη πολιτική αντιπαράθεση για σκάνδαλα και διαφθορά, αποτέλεσε θέμα έντονης συζήτησης ο κρατικός προϋπολογισμός, που συνιστά ίσως τον σημαντικότερο από οικονομικής άποψης νόμο της Πολιτείας. Οι λεπτομέρειες του και τα στοιχεία για τα κονδύλια, παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό, λόγω περιορισμένης ενημέρωσης για την παρουσίαση και την συζήτηση του στην Βουλή.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Θεσμοθέτηση δικαιώματος των πολιτών να λαμβάνουν έγκαιρα γνώση του περιεχομένου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού και να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε απόψεις και εισηγήσεις που θα μπορούσαν να τύχουν επεξεργασίας και να υιοθετηθούν από τη Βουλή. Έτσι, η διαβούλευση κυβέρνησης και Βουλής για τον προϋπολογισμό διευρύνεται εποικοδομητικά και οι πολίτες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, με άποψη και νέες ιδέες θα εμπλουτίζουν θετικά τον προϋπολογισμό. Τέτοια διαδικασία έχει εφαρμοστεί εδώ και χρόνια με επιτυχία στη Μάλτα, μια μικρή χώρα, με ανάλογο οικονομικό μοντέλο και οικονομική δομή, όπως και η Κύπρος.