Η επιβολή του μέτρου του corona pass είναι εκ πρώτης όψεως νομικά απαράδεκτη και παραβιάζει δικαιώματα του ατόμου, την ιδιωτικότητα, ισότητα των πολιτών και της ιδιωτικότητας. Το ζήτημα είναι η ευκολία με την οποία έχει αποφασιστεί η εφαρμογή του. Φαίνεται ότι, όπως και άλλα παρόμοια μέτρα για τον κορωνοιό, αντικρίζονται και αποφασίζονται με γνώμονα τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ θα έπρεπε να εξετάζονται και νομικά ή ακόμα και για άλλες πιθανές κοινωνικές ή άλλες συνέπειες. Κατά την διαχείρηση μιας κρίσης είναι λογικό και αποδεκτό να γίνονται και κάποια λάθη, στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων όμως δεν επιτρέπεται να λειτουργούμε πρόχειρα, αλλά με πλήρη συναίσθηση καθήκοντος.