Είμαστε μάρτυρες συχνών οδικών ατυχημάτων ακόμα και στο κέντρο της πόλης, δυστυχώς όλα οφειλόμενα στον ανθρώπινο παράγοντα.Ταχύτητα, ανυπομονησία, εγωιστική οδήγηση. Μια χώρα όπως η Κύπρος με μικρό πληθυσμό και σχετικά αραιοκατοικημένη καταγράφει ετήσιους θανάτους, κυρίως νέων ανθρώπων, πέραν των 35, καθώς και σοβαρούς τραυματισμούς και αναπηρίες με απίστευτες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις και συνέπειες. Η οδήγηση όπως κάθε δεξιότητα είναι θέμα πειθαρχίας αλλά και εκπαίδευσης. Οι αυστηρές ποινές του Κώδικα στους παραβάτες δεν είναι από μόνες τους αρκετές.

  1. Στο σχολείο ήδη από το δημοτικό είναι αναγκαία η συστηματική εκμάθηση των κανόνων οδικής ασφαλείας αλλά και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Κανονικά ως μάθημα και όχι περιστασιακά.
  2. Όσον αφορά την ποινική καταστολή είναι χρήσιμο να διευρύνουμε ως μέρος της ποινής για τους παραβάτες, τον θεσμό της υποχρεωτικής εργασίας και της υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων οδικής ασφαλείας που αποτελούν τιμωρία αλλά και εκπαίδευση. Η εμπειρία από την διαδεδομένη εφαρμογή των μέτρων σε ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαιώνει την επιτυχία του.

Είναι κρίμα να συνεχίσουμε να θρηνούμε θύματα στην άσφαλτο!