Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της Κυπριακής Οικονομίας, στηρίχτηκε για δεκαετίες στην προώθηση του τομέα των υπηρεσιών. Υιοθέτησε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς με χαμηλούς συντελεστές ώστε να καταστούμε ελκυστικός επιχειρηματικός προορισμός. Χιλιάδες εταιρείες ξένων συμφερόντων με έδρα την Κύπρο απολαμβάνουν μηδενικού συντελεστή (0%) επί των μερισμάτων που παραχωρούνται στους μη Κύπριους μετόχους, παράλληλα με άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις. Ταυτόχρονα η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνομολογήσει πέραν των 140 Διεθνών Συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες λειτουργούν ευεργετικά για τους ξένους δικαιούχους των Κυπριακών Εταιρειών. Τα προγράμματα μόνιμης παραμονής απόκτησης Κυπριακής Υπηκοότητας μέσω επένδυσης, προσέφεραν στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομίας. Η οικονομία δέχτηκε διαδοχικούς κλυδωνισμούς από τις τελευταίες οικονομικές κρίσεις, χρηματιστήριο και κατάρρευση του Τραπεζικού συστήματος με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες για τους μετόχους και καταθέτες, πλείστοι των οποίων ανήκουν στην μεσαία τάξη, που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Κυπριακής κοινωνίας.

Θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη οι Κυβερνήσεις σε συνεργασία με τους Οικονομικούς Φορείς να συνεχίσουν την διατήρηση και ενίσχυση του οικονομικού αυτού μοντέλου της προσέλευσης ξένων επενδυτών. Ψύχραιμος αναλογισμός, χωρίς σκοπιμότητες, αποδίδει θετικό πρόσημο στο τελικό αποτέλεσμα για την Κυπριακή Οικονομία, που ωφελήθηκε με την εισροή δισεκατομμυρίων, ειδικά την τελευταία επταετία.

Τα λάθη, οι παραλήψεις και ενδεχόμενη διαπλοκή στις διαδικασίες είναι ξεχωριστό κεφάλαιο.

Όλοι δέχονται, ότι τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν έκτακτα μέτρα και το μοντέλο της πραγματικής οικονομίας πρέπει να εστιάσει και σε άλλους τομείς που είναι εξίσου παραγωγικοί. Κατά την άποψη μου , οι πιο κάτω τομείς θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα καθώς εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς όπως η κοινωνική συνοχή, η μείωση της ανεργίας, η απασχόληση των νέων και η ανάσχεση της μετανάστευσης τους στο εξωτερικό, που είναι το πλέον αρνητικό και θλιβερό για την μικρή μας πατρίδα.

Με προγραμματισμό και ανάλογα κίνητρα όπως εκείνα που κατέστησαν την Κύπρο καλό επιχειρηματικό προορισμό για τους ξένους, μπορούμε να εστιάσουμε στα εξής :

  • Σε νεοφυείς εταιρείες, τεχνολογίας και άλλους παραγωγικούς τομείς
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους ή που επιλέγουν δραστηριοποίηση στην Ύπαιθρο.
  • Επένδυση στην έρευνα και καινοτομία.
  • Στήριξη της αγροτικής οικονομίας και της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Θυμίζω πως η παρούσα Κυβέρνηση δεσμεύτηκε προεκλογικά να προωθήσει ανάλογη πολιτική και επιβάλλεται άμεση προώθηση αλλαγών στην νομοθεσία.

Η Κυβέρνηση και η Βουλή, θα μπορούσαν με στοχευμένες ρυθμίσεις, να δώσουν τις λύσεις κα να βοηθήσουν ιδίως την νέα γενιά με φορολογικά και άλλα κίνητρα να δημιουργήσει και να συγκρατήσουμε το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στην πατρίδα μας.

Το ανταποδοτικό όφελος προς το κράτος θα είναι πολλαπλάσιο και τα οφέλη για την κοινωνία τεράστια.