Είναι παραδεκτό πως η απογοήτευση των πολιτών από τα πεπραγμένα κάποιων πολιτικών οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση της πολιτικής, κυρίως από του νέους ανθρώπους. Εν τούτοις, η πολιτική ζωή δεν μπορεί παρά να προχωρεί και να βασίζεται σε εκσυγχρονισμένα, διαρκώς ανανεωμένα πολιτικά σχήματα (κόμματα) που φυσικά οφείλουν να αφουγκράζονται την φωνή του λαού και να λειτουργούν δημοκρατικά και να προσφέρουν ουσιαστικά στην βελτίωση της ζωής της χώρα. Για να αποτελούν πραγματικά το κύτταρο της Δημοκρατίας.

Αποτέλεσε διαχρονικά, αίτημα της κοινωνίας των πολιτών και πιο έντονα προβάλλεται στις μέρες μας ως αξίωση για θεσμοθέτηση και εφαρμογή του δικαιώματος της οριζόντιας ψήφου. Οι αμφισβητίες της ιδέας προβάλλουν κυρίως το επιχείρημα πως ελλοχεύει ο κίνδυνος οι κομματικοί μηχανισμοί των μεγάλων κυρίως κομμάτων να προωθούν και καθορίζουν τους εκπροσώπους που θα εκλέγονται και σε άλλους χώρους.

Η ιδέα της οριζόντιας ψηφοφορίας φαντάζει, από την άλλη, ιδανική και αποτελεί την απόλυτη έκφραση άσκησης του δημοκρατικού και ιερού δικαιώματος της εκλογής.

Η απόφαση επί τούτου είναι συνυφασμένη με την πολιτική ωριμότητα της κοινωνίας η οποία θα καλείται να επιλέξει με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι κακόπιστα, τους αρίστους, ανάμεσα στους υποψηφίους όλων των εκλογικών κομματικών χρωματισμών.

Προσωπικά πιστεύω στην πολιτική ωριμότητα των ανθρώπων της Κύπρου και τους εμπιστεύομαι και απερίφραστα τάσσομαι υπέρ της οριζόντιας ψηφοφορίας.

Ναι, αξίζει να το επεξεργαστούμε και να το προωθήσουμε προς εφαρμογή!